Марс поднесе нова мистерия, открита случайно на снимка