Вече 63 години малко село изумява науката с една огромна загадка