Магията е наука като всяка друга. Ето някои от принципите й!