Легендата за съществуването на китайската династия Ся и големите наводнения може действително да има някаква фактическа основа

Династията Ся

Династията Ся (Xia) традиционно се счита за първата династия на Китай. Смята се, че тази династия е основана от Ю Велики към края на 3-то хилядолетие преди Христа и продължила до средата на следващото. Докато тази династия е доказана в древните китайски текстове, липсват археологически доказателства в подкрепа на съществуването на тази династия. По този начин китайската династия Ся обикновено се счита за митична династия. Независимо от това, последните археологически находки подновиха дискусията за съществуването на династията.

Какво казват регистрите?

Според китайските исторически записи китайската цивилизация е създадена от трима владетели и петима императори. Това са легендарните владетели, за които се приема, че са предали на китайския народ различни умения и знания. Тези благосклонни владетели са предшествали династията Ся, която е основана от Ю Велики.

Историята на китайската династия Ся може да бъде проследена до времето на император Яо, вторият последен от петте императори. Тогава през неговото управление, Яо е изпитвал трудности да контролира наводненията на Жълтата река. Това е бил сериозен проблем, тъй като е засягал отрицателно селското стопанство и представлявал заплаха за живота на китайците. Следователно, императорът решава да назначи човек, наречен Гун (Gun), за да се справи с този проблем. Девет години Гун се опитва да спре наводненията, но без никаква полза. В крайна сметка, той изгради серия от диги, с надеждата, че ще спрат наводненията. Това обаче не успя и новият император Шун не бил доволен от това.

нумерология
"Голямата вълна от Канагава" от Хокусай.

„Голямата вълна от Канагава“ от Хокусай.

След тържественото приключване на идването му на власт, първото нещо, което Шун направи, е било да реформира календара. След това в продължение на един месец Шун свиква серия от срещи, церемонии и интервюта в имперската столица с големците, господарите или князете от къщите на царството, клановете, фамилиите, племената и народите.

Тогава Шун отишъл в планината Тай като началото на обиколката си за инспекция на наводненото и опустошено царство. Тук, в Тайшан, той се срещнал с първенците на източните райони; и след определени религиозни церемонии той стандартизирал теглилките и мерките и направил ритуал. Същото той вършил на юг, на запад и на север, срещайки се в свещените планини във всеки район с князете и водачите на всеки регион и стандартизирайки техните правила, мерки и практики.

Всички тези действия могат да се разглеждат като подготвителни за борбата с наводненията, тъй като това е усилие, изискващо извънредни нива на синхронизирана и координирана дейност в сравнително голяма територия. Времето е било синхронизирано чрез календарната реформа и са били направени възможни инженерни мерки чрез стандартизиране на теглилките и мерките.

Към края на годината Шун се завърнал на императорския трон и след жертвоприношението на един бик в потомствения храм, той въвел в действие плана, който е разработил по време на работното си турне за инспектиране. Един от тях бил да се раздели империята на дванадесет административни единици (джу), като всяка, от които да се намира на най-високата планина в тази област. Това несъмнено е полезно за посрещане на нарастващите и непредсказуеми наводнения. Друг аспект на Шун е административната реформа.

Успехът на Ю

Императорът Ю, както си го е представял художникът Ma Lin от друга династия

Императорът Ю, както си го е представял художникът Ma Lin от друга династия

В някои версии на легендата Гун се самоубива, а в други – затворен от императора или се е заточил в планините. Във всеки случай неговият син Ю, е назначен да продължи работата на баща си. Ю бързо осъзнал, че баща му не е преценил достатъчно собствените си способности. В резултат на това той се опитал да разреши проблема само от себе си, без да потърси помощ. Освен това Ю разбира, че методите, използвани от баща му, са работили срещу решаването на проблема с водите, вместо да работят за справянето. Дигите например, са поставени в противоположност на потока на водата. С оглед на тези уроци, Ю решил да потърси помощ от околните племена, за да изгради канали. Те биха могли да насочат водата от равнините към морето.

Ю е включил подход, който е по-ориентиран към дренаж и по-малко към ограничаване с язовири и диги. Според по-привлекателните версии на историята е било необходимо той да покорява различни свръхестествени същества. Различни митове или версии на митове уточняват, че Ю получава помощ от различни източници, което му помага да успее да контролира Големият Потоп. Хебо, богът на Жълтата река е трябвало да предостави на Ю карта на реката и околностите й, които му помогнаха да направи плановете си. Като алтернатива, картата на Жълтата река се казва, че е била предоставена на Ю от Houtu.

Легендата за китайската династия Ся и големите наводнения

Легендата за китайската династия Ся и големите наводнения

Това изграждане на канали е отнело 13 години. Императорът бил доволен от Ю и го направил командир на армията си. След това Ю бил изпратен във военна кампания срещу съседно враждебно племе – Sanmiao. Успехът на Ю срещу врага допълнително впечатлил императора, който го възнаградил като го превърнал в наследник на трона.

Последователността на Ю

Последователността на Ю на трона бележи началото на династията Ся. Ю е царувал 45 години и преди да напусне този свят, определил сина си Чи като свой наследник. Ю е имал намерение да назначи един от министрите си за следващ император, който е бил най-добрият кандидат за тази длъжност. Много хора, обаче, са искали Чи да бъде следващият император и Ю да се съгласи с това. По този начин Ю утвърди политиката на наследствено управление в имперски Китай. Потомците на Ю са управлявали Китай до около 1600 г. пр. Хр. Последният император на тази династия е бил Джи, който се подвизавал като тиранин. В резултат на това той е загубил мандата на Небето и е бил свален от Танг, основателят на династията Шан (Шанг или Shang).

Легендата за китайската династия Ся може да има някаква фактическа основа

Липсата на археологически доказателства за династията Ся накара мнозина да повярват, че всъщност тя не съществува и е само мит. Независимо от това, последните археологически находки предполагат, че може да има известна истина в тази легенда. През 2016 г. се съобщава, че сериозните наводнения, споменати в историческите източници, действително са се случили.

Легендата за китайската династия Ся и големите наводнения. Храмът на Ю Велики, Ю Мавзолей на Шаоксинг, Zhejiang, Китай.

Легендата за китайската династия Ся и големите наводнения. Храмът на Ю Велики, Ю Мавзолей на Шаоксинг, Zhejiang, Китай.

Това се основава на проучвания, извършени от геолози по протежение на Жълтата река в провинция Цинхай. Установено е също, че голямото наводнение е станало около 1920 г. пр. Хр. Няколко столетия по-късно от традиционното записано начало на династията Ся и е предложено да бъде основа за мита. Тези открития показват, че легендата за династията Ся и Ю Велики може действително да има някаква фактическа основа и че династията Ся може да е основана малко по-късно, отколкото предполагат историците.

Те са били в продължение на цели две поколения и са създали сериозни проблеми за селското стопанство, което е довело до големи изменения на населението сред други бедствия, като бури и глад. Хората са напуснали домовете си, за да живеят на високите хълмове и планини или да ”гнездят” по дърветата в стремежа си да се спасят от водите. Според митологични и исторически източници, традиционно голямото наводнение на Жълтата река датира от 3 хилядолетие пр. Хр. по времето на император Яо. Археологическите доказателства за наводнения на Жълтата река (вероятно сред най-лошите навсякъде по света след библейския потоп).

Включете се в нашата група във Фейсбук:

Получавайте първи ЧУДЕСА.НЕТ безплатно на мейла!

Публикуваме доста рядко! Въведете своя Email адрес ТУК: