Тази къща в Калифорния вече десетилетия изумява световната наука