КРАЯ на СВЕТА ЩЕ НАСТЪПИ В 1.11 минути на обяд! ЕТО КАКВО ТРЯБВА ДА НАПРАВИМ!