Какво време настъпва? Края на света или любов от Бог? Апокалипсис или Рай?