Тайнствените символи: Котва, символ на надеждата и др