Когато русалките харесат мъж, могат да го направят щастлив