Калциев двухлорид (дихлорид): „Бързата” храна бързо съсипва