Какво е Майа? Едно гениално нагледно обяснение!

Можете ли да си представите какво точно е Майа? Ето един супер нагледен и достоверен начин това да бъде проумяно.

Едва ли може да се каже по-добре и по-картинно.

Цитатът е взет от книгата на Рудолф Щайнер „Природни и духовни същества и тяхното въздействие в нашия сетивен свят“, събрани съчинения GA-98. То започва от влиянието на планетите върху различните съставни членове на душата на човека, на неговия висш Аз и въобще говори за реалността на Аза на човека, който бива отричан от мнозина.

Но какво ли да се чудим, при положение че психологията като цяло отрича съществуването на душата. Ето го и самият цитат. Иска съсредоточено четене и ако не успявате да разберете от първия път, не се отчайвайте, продължете да четете нататък, за да добиете общата представа. По-късно и детайлите ще ви се изяснят, ако продължите да се интересувате:

„Тези същества, които днес обитават Слънцето, също са преминали през човешко развитие, но в това развитие има изостанали същества, за които е било невъзможно да го завършат. Те не са могли просто така да обитават Слънцето. Ако биха отишли там, е щяло да им бъде зле, също и човекът не би могъл да го понесе. Тези същества обаче са стояли между слънчевите богове и хората. Затова е трябвало да имат друго космическо тяло, което да съответства на тяхното развитие.

В космическото развитие действително са се погрижили и за тези същества. Още преди нашето Слънце да отдели от себе си Земята, почти по едно и също време от Слънцето се отделя ЮПИТЕР. По-късно, след като Слънцето е напуснало вече Земята, от него се отделя нашата днешна ВЕНЕРА и още по-късно пак от Слънцето се отделя днешният МЕРКУРИЙ.

Така за тези изостанали същества са били създадени планетни степени на съществуването и сега те живеят на тези планети. По времето, когато се отделя и Луната от Земята, се извършва МНОГО ТАЙНСТВЕНО СЪБИТИЕ в нашето космическо развитие, което е трудно да се обясни и което се означава като «преминаване на МАРС през нашата Земя».

Както казах, извънредно трудно е да се обясни, понеже когато Земята е била още свързана със Слънцето, марсовата субстанция е била още вътре, след това Слънцето се отделя от Земята и после МАРС излиза навън, като оставя на Земята субстанцията, която се означава като ЖЕЛЯЗО. Също и Марс става арена за изостаналите същества. Тези марсови същества са подбудителите за развитието на СЕТИВНАТА ДУША.

Ако не биха упражнили влияние върху нашата планета, Сетивната душа нямаше да се оформи.

От това виждате какво значение имат онези същества, от които сме зависили в началото, които духовно принадлежат към физическите субстанции на слънчевата система и стоят в отношения с това, което имаме в самите нас.

Също както сетивната душа е била предизвикана чрез марсовите същества, така РАЗБИРАЩАТА ДУША – чрез МЕРКУРИЕВИТЕ същества, а СЪЗНАТЕЛНАТА ДУША – чрез ЮПИТЕРОВИТЕ същества. И тогава, когато вече са били породени Сетивната, Разбиращата и Съзнателната душа, е бил даден подтик да се приведе в действие Манас.

Защото за това е трябвало да има още един подтик. Ако веднъж се задвижи, тогава човекът е можел, така да се каже, сам да вземе в ръце своето развитие. Това става през последната третина на Атлантската епоха.

Подбудителите са били съществата от ВЕНЕРА. Така можете да си създадете представа за взаимните отношения между различните членове на нашата планетна система. Трябва да помислим, че човекът донася със себе си своето физическо, етерно и астрално тяло.

Тогава се развиват трите члена на душата: Сетивно-чувстващата душа, Разбиращата душа и Съзнателната душа и накрая Манас или Духът-себе. Съзнателната душа има силата си от Юпитер, разбиращата душа от Меркурий, сетивно-чувстващата душа от Марс и Духът-Себе получава своя подтик от Венера. Ако искате да изпитате върху себе си силите, които са във вас, трябва да погледнете към съответните звезди. Човекът е сложно същество, той се е породил, защото силите на Космоса заедно са се влели в него.

Накрая ще представим цялото с една картина. Представете си, че някой вижда тук, на стената, малък слънчев спектър, цветна дъга, цветовете червено, оранжево, жълто, зелено, синьо, индиго, виолетово. Представете си сега, че тя не се вижда на стената, а е само в слънчевия прах. Това ще видите първоначално. Ако изследвате как е станало, ще видите как слънчевата светлина се е процедила през една пролука и е влязла в стаята и чрез различните предмети, например през една призма или някоя пречупваща светлината субстанция, се е породил този спектър, този «призрак».

майа хиндуизъм 014Него не можете да го премахнете, но ако премахнете отделните неща, които са извън спектъра, той ще изчезне. Премахнете външната светлина, ще изчезне и призракът, махнете призмата или осветената стена, и призракът ще изчезне. Той е бил образуван само от външни влияния.

Когато ясновидецът погледне човека, е същото, което става тук със спектъра. Този човек всъщност не е нищо сам по себе си, понеже там, където той стои, ясновидецът вижда сили от Венера, Меркурий, Марс.

Премахнете действията на Венера, и човекът няма да го има. Премахнете действията на Меркурий, на Марс – човекът го няма. Човекът изглежда за ясновидеца като сбор от мирови въздействия. Единствено реално нещо в този призрак остава за ясновидеца «АЗЪТ».

майа хиндуизъм 013Това е истинската реалност, този работещ АЗ, който е причината всичко да бъде събрано, който работи, за да бъдат възприети всички такива влияния. Пред погледа на ясновидеца изчезват всички сборове, само азът е това, което остава като единствената истина. Азът, който толкова малко хора днес го приемат за действителност, е единственото, което остава.

Това, което физическите сетива приемат за човек, в действителност е призрак, чиито отделни части се държат заедно чрез същевременно магнетичната сила на аза. Оптическа измама е всичко в човека, освен работещият Аз.

Сега извършихме заедно един мисловен процес. Моля да го превърнете в чувство и едва тогава той ще получи вътрешна стойност. Вървете с това чувство през света.

майа хиндуизъм 012Представете си нашата земна същност, стопена като призрак и само работещите вътре Азове. Ако го почувствате, ще почувствате как това, което материалистическата наука нарича битие, реалност, се разпръсва като пара, и вие виждате истинската реалност в духовния Аз. Едва тогава изпитвате нещо от това, което се има предвид в източния мироглед, когато се казва, че външната действителност е майа. Всяко друго изказване е фраза“.

Какво е Майа? Едно гениално нагледно обяснение!
5 (100%) 3 votes

Enjoyed this post? Share it!

 

Молим, коментирайте!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *