Традиции: 17 млн. индийци изгарят на година в погребения