Белият имел е считан за символ на живота сред много народи