Зофия Шчербак: Особеностите в характера са свързани със заболяванията