Зофия Шчербак: Ванга ни посочваше с пръсти колко дни й остават