Фелиция Феликс-Ментор – доказателство за съществуването на зомбита?