Майката на Златка Блек: Задачата със столиците беше заговор срещу Златка