Ако Земята беше толкова крива, щеше да ни размята както си иска!