Земното магнитно поле се срива и полюсите може би ще се сменят

Учените свидетелстват за колапс на земното магнитно поле и смяна на полюсите. Глобалното затопляне според тях е по-малкия проблем за промените в климата!

Земното магнитно поле отслабва и полюсите може би ще се сменят.

Както се оказва според проучванията, нашето планетарно магнитно поле може да се обърне през следващите години. Според експерти позиционорането на Южния полюс се е изместила и не се намира на предишното си място точно в Антарктида, и се смята, че северният полюс „бяга“ през Арктическия океан. Земното магнитно поле изглежда се срива, което може сериозно да влоши климата и да срине електропроводите в целия свят, пишат dailymail.co.uk, humanexplore.com и други сайтове.

Магнитното поле на планетата ни съществува, защото Земята има огромна „топка от желязо“ в основата, във вътрешността си, която е заобиколена от външен слой разтопен метал.

Земното магнитно поле е щит срещу излъчванията на слънчевите бури

Земното магнитно поле е щит срещу излъчванията на слънчевите бури

Тъй като магнитното поле на Земята се променя с течение на времето, позициите на северните и южните магнитни полюси се променят постепенно. Магнитната деклинация на дадено място също се променя с течение на времето. Тъй като се оказва, че много неща са се променили през последните двеста години и да видим какво ще впечатли и занимават служителите при посещението на NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration – Национална агенция на океанските и атмосферни изследвания ) и да погледнем историческата магнитна деклинация.

Интересното е, че според по-ранни изследвания магнитното поле на Земята – което предпазва планетата от излъчванията от слънчевата смъртоносна радиация, от космическата също, е опасно отслабено през последните няколко години.

Според докладите на ESA (Европейската космическа агенция) най-големите слабости, наблюдавани в магнитното поле, се намират в западното полукълбо.

Експертите не са съвсем наясно защо магнитното поле намалява интензитета си, но една от най-предполагаемите причини е, че нашите планетарни магнитни полюси се готвят да се обърнат, обяснява Рун Флоберхаген (Rune Floberghagen), мениджър на Европейската космическа агенция (ESA’s ).

Изследователите стигат до извода, че магнитното поле е намалявало с около пет процента на век. Но нови проучвания показват, че магнитното поле отслабва с ускорени темпове от пет процента на десетилетие, което означава, че се влошава пет пъти по-бързо, отколкото се предполагаше.

Ако погледнем анимацията на светската вариация в геомагнитния общ интензитет през последните 400 години, ще видим, че отслабването на магнитното поле е започвало от 1600 г.

Освен това магнитното поле отслабва с 10% от 1800 г. до 2000 г.

Добре, а какво ще стане, ако наистина се обърне?

Според експертите, ако полюсният комутатор се случи, цялата планета и всичко на нея ще бъдат изложени на слънчеви ветрове, които биха могли да отворят гигантски дупки в озоновия слой, което от своя страна може да има опустошително въздействие върху човечеството. Ако магнитосферата на планетата започне да рухва, енергийните мрежи могат да се сринат, времето ще се промени и хората ще имат сериозни рискове за здравето.

Доклади на Европейската космическа агенция.

Земното магнитно поле предпазва Земята от слънчевите бури и космическата радиация

Земното магнитно поле предпазва Земята от слънчевите бури и космическата радиация

Според докладите на ESA от 2014 г. магнитното поле продължава да отслабва бързо .С помощта на SWARM учените са получили безпрецедентни прозрения в сложните процеси на магнитното поле на Земята. Докладите показват, че общата тенденция на магнитното поле се отслабва и най-драматичните спадове са налице в Западното полукълбо.

Последните измервания потвърждават и движението на магнитния север в посока към Сибир. Смята се, че магнитното поле се ускорява със скорост около 40 мили годишно.

Но най-ужасяващо проучване е може би, което предупреждава, че магнитните обръщания водят до екзистенциални събития (застрашаващи живота). Основните моменти от проучването показват:

– Реверсирането на геомагнитното поле значително отслабва защитата на атмосферата.

– Слънчевият вятър подхранва повече кислородни йони, за да избяга, когато се отслаби геомагнитното поле.

– Изпускането на кислород може да обясни спада на атмосферното ниво по време на масовото измиране на животинските видове.

– Причинната връзка между обръщането и масовото измиране трябва да бъде „много към едно“.

– Симулираната скорост на изпускането на кислород в горните слоеве на атмосферата въз основа на знанието за Марс, подкрепя тази хипотеза.

Освен това се смята, че магнитните обръщания могат да бъдат причина за наводнения с библейски пропорции, както можете да видите във видеоклипа по-долу. Вижте и другит еклипове след статията!

Древните глинени саксии – капсула на времето.

Премествания на Южния магнитен полюс из Антарктида

Премествания на Южния магнитен полюс из Антарктида

Въз основа на изследване, учените са стигнали до резултата, че старите саксии са една вероятна капсула на геологичното време. Това се дължи на факта, че в тях се съдържа магнетит – железен минерал, по който те могат да определят силата на магнитното поле и посоката на полюсите през годините, когато са произведени.

Чрез изследване на грънчарството още от праисторията до наши дни, учените са установили колко драматични промени е имало земното магнитно поле през последните столетия.

Например резултатите от изследванията им са, че магнитното поле постоянно се е променяло. Имало е периоди, когато периодически магнитният северен полюс си е сменял мястото с южния, така, че стрелката на компаса е сочила на юг, а не на север.

Имаме ли основание да се безпокоим от хипотезата на учените за отслабването на магнитното поле на земята и смяната на полюсите? Има ли опасност за унищожението на живота на земята от промените в магнитното поле, както по посока, така и с отслабването му?

Основание за безпокойство можем да имаме, но не много. Да не забравяме, че основната заплаха за живота е човешкият фактор. Както се спомена по-горе, подобни аномалии се предполага, че са в основата на масовото измиране, но всъщност, което е станало по време на потопа. А учените според тяхната хипотеза, са на мнение, че животът на земята може да изчезне след милиарди години като магнитното поле отслабва и си сменя мястото на полюсите многократно.

В действителност в нашето време е възможно да се случи само увеличаване на радиацията, появата на нови озонови дупки и увеличаване размера на старите. Може да пострада електрониката, включително и на спътниците, да се увеличи честотата на рака и разбира се промени в климата. Опасността за климата идва не толкова от глобалното затопляне, а от отслабването на магнитното поле.

Тази хипотеза на учените има едно слабо място. Те казват, че са открили чрез глинените саксии каква е била силата на магнитното поле през миналите няколко века и през по-древни времена. Това е много добре, но според тях за времето нужно да се превърне земята в безжизнена пустиня като Марс са нужни милиарди години. Също и промените в магнитното поле в миналото ги отчитат в милиарди години, което е в противоречие на теорията на креационизма, според която няма толкова големи времеви периоди от възникването на живота на земята. Теорията на креационизма се съобразява с библейския доклад за сътворението и според него създаването на живота на земята е станал преди около 6000 години.

Земното магнитно поле и всемирния потоп.

За тази теория има достатъчно научни факти, но те умишлено не се полуляризират. В замяна на това се налага в България и в други страни под натиск джендър идеология и други неморални и ненормални идеологии. Особено опасно е флиртуването с исляма и неговото толериране, това е демонична религия и много опасна за цивилизацията. В Европа също под натиск върху политиците се приемат и толерират ислямисти дошли като бежанци. Някои от тях може да са невинни хора, но се знае че сред тях има и много истински терористи. От казаното следва, че светът се управлява от лумпели и конспиратори. Точно това е опасно за живота на земята.

Събитията, които става в днес са в пълен синхрон с думите на Исус и на някои пророци преди него за края на света. Например Исус е казал, че на места ще има глад и мор, слухове за войни и т. н. Отслабването на магнитното поле може да предизвика проблеми климата и оттам в земеделието, към това и озонови дупки.

В Библията се казва, че потопът в древността е станал по причина на греховете на предпотопните хора. В наше време това са споменатите джендър идеологии, гей-парадите, еднополовите бракове и всичко свързано с неморалността и т. н. Друг важен проблем е в религията. В Библията има записани много случаи на наказание на народите включително и на евреите заради идолопоклонство, човешки жертвоприношения, практикуване на магьосничество и други.

В наше време това се проявява в религията под формата на смесване на библейски истини с човешки традиции, някои езически практики и изобщо промени в противоречие с ученията на Библията. Едни от основните промени са извършени от католиците спрямо 10-те Божи заповеди, като в техния катехизис са премахнали втората заповед предупреждаваща срещу правенето на изображения (включително икони и статуетки) и четвъртата заповед определяща съботата като ден за почивка, богослужение и свят ден за Бога.

Налагането на поклонението пред светци, учението за безсмъртието на душата и други не библейски традиции в християнството, също е сериозна и неправилна промяна в християнските доктрини. Стремежът на Ватикана за обединение на църквите, но не на библейска основа, предложение за официално приемане на неделята за богослужение и почивка, намесата на папата в политиката и сближаването с исляма, е в изпълнение на пророчеството от Откровение 13 и 14 глави.

Както става ясно, фокусът на проблема според тези две глави е поклонението пред Бог. Ако изберем дори и под натиск да приемем фалшивото религиозно поклонение, вместо истинското включващо съботата като ден на Бога, ще загубим дара на вечния живот, за който пише в Библията. Той е обещан на хората при условие на вяра в Исус и спазване на 10-те Божи заповеди според Откровение 14 глава стих 12. А изпълнението му ще бъде в деня на пришествието – Откровение 20 глава, 1 Послание към Коринтяните 15 глава 50 до 57 стихове, 1 Послание към Солунците 4 глава 13 – 17 стихове и други.

Според изследванията на учените с откритите артефакти съдържащи магнетит, земното магнитно поле е било много по-силно преди потопа, а след като той е станал преди около 4500 – 4400 години се е получил рязък спад и така с колебания се е стигнало до 20 и 21 век, когато се наблюдава спадането му с много по-бързи темпове. Това е доказателство, че всемирният потоп се е състоял във времето описано според библейския доклад и че днес сме изправени отново пред някаква промяна в климата с тежки последствия за земеделието и за оцеляването ни. Последното ще доведе до по трудни времена според пророчествата на Библията и според думите на Исус.

Земното магнитно поле се срива и полюсите може би ще се сменят

Земното магнитно поле се срива и полюсите може би ще се сменят

Остава всеки човек да вземе решение за себе си на коя страна ще застане по отношение на вярата в Бога и правилния начин на поклонение пред Него, от което ще зависи дали ще получи дара на вечния живот или ще го загуби, повече за това четете ТУК. По тези важни въпроси и за сътворението и предпотопния свят в клиповете след статията. Лекциите Симфония на сътворението са в 6 епизода.

Земното магнитно поле се срива и полюсите може би ще се сменят
5 (100%) 5 votes

Enjoyed this post? Share it!

 

Молим, коментирайте!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *