Земното магнитно поле се срива и полюсите може би ще се сменят