Увеличава се броят на регистрираните големи земетресения!