Това са три от най-големите заплахи за човешката цивилизация