Ето каква елементарна задача препъна студентите в Харвард! Можете ли да я решите?