Това ли е голямата тайна на загадъчната кълбовидна мълния?