В далечното минало най-мъдрия човек за своето време е записал някои свои ситуации наблюдавани в живота, които се оказват изпитани решения за живота

Преди около 900 години преди Христа е живял цар Соломон, който е бил третия подред цар на Израел. Той е бил известен със своята мъдрост, а неговите изпитани сентенции за живота, може би не всички, са записани в Библията главно в книгите Притчи и Еклисиаст (проповедник). Неговите мъдрости се оказват изпитани решения за живота на всеки човек. Ние спокойно можем да ги наречем решения за живота ни, от които бихме имали полза, ако успеем да ги приложим през Новата година, а и за през целия си живот.

Решения и мъдрости от цар Соломон за живота ни

Решения и мъдрости от цар Соломон за живота ни

Ето някои от неговите решения – на най мъдрия човек според Библията в книгата Притчи 3 глава описани по-накратко.

Решение 1: ”Милост и истина, нека не те оставят” стихове 1-3

За да не ни оставят милост и истина през целия живот, мъдрецът ни съветва да не оставяме неговите заповеди, които ще ни притурят дългоденствие, мир и години от живот. Според правилното разбиране и изследване на Библията, точно 10-те Божи заповеди (или правила), които посочват отношенията между Бог и човека и допълнителни между самите хора, са в основата на добруването на всяко общество. Там, където те се нарушават държавите отслабват и се съсипват. Има достатъчно случаи в историята, когато една империя (например римската, вавилонската и други) достигне своя апогей на развитие и обогатяване, народът започне да води неморален живот и след време тя загива.

нумерология

10-те Божи заповеди са и основата на християнството и те ни предпазват от погрешен начин на действие и ни помагат да останем при Бога и за през вечността. Това е основата на християнското вярване и надеждата ни за вечния живот, според Божиите обещания.

Цар Соломон

Цар Соломон

И така първото решение е да получим милост и истина от Бога, ако пазим Неговите 10 заповеди и вярваме в Исус като спасител. За да подчертае важността на тези условия мъдрецът ни съветва да ги начертаем на ”плочата на сърцето си”.

Решение 2: ”Уповавай се на Господа от все сърце” ст. 5-6

Соломон ни съветва да слагаме винаги Бог на първо място в живота си за всяко нещо. Когато го признаваме във всичките си пътища, Той ще оправя пътеките ни.

Решение 3: ”Не имай себе си за мъдър” ст. 7-8

Да се боим от Господ, да се отклоняваме от злото и да не се имаме за много умни.

Това е едно от неговите решения за по-добър и спокоен живот. Когато човек се мисли за много умен започва да се възгордява, което е условие за падение. Гордостта предшества падението, а когато човек се смирява, тогава Бог го възвишава.

Решение 4: ”Не отхвърляй обучението Господне” ст. 11-12

Обучението в духовните ценности включва не само изучаването на Библията (полезно и за достигане чрез вяра на вечния живот), а и пълнота в общуването с хората.

Решение 5: ”Търсете Мъдростта” ст. 13-24

Бор сравнява мъдростта с търговията със сребро и злато и печалбата от тях. Той я нарича по-скъпа от злато и скъпоценни камъни. След като се казва, че цялото Божие слово е боговдъхновено, следователно и съветите и мъдростите в Него са от Бога, в случая предадени чрез цар Соломон. Бог също свързва мъдростта с 10-те заповеди записани в книгата Изход глава 20 и там от 2 до 17 стихове. На някои места в Библията това е подчертано като начертаване на ”плочата на сърцето ни”, а в Еклисиаст 12:13 пише, че те са всичко за човека. В Притчи 7 глава стих 2 мъдрецът ни съветва също да пазим заповедите, за да живеем. В това той има пред вид и вечния живот.

Решение 6: ”Няма да се боиш” ст. 25-26

Когато уповаваме на Бог, Той ще ни пази и ние няма да се боим.

Решение 7: ”Не отказвай да направиш добро …” ст. 27-28

Правилно е да правим добро, защото преди всичко всеки човек може да изпадне в нужда, както и ние самите. Когато човек прави добро, обикновено то му се връща.

Решение 8: ”Не замисляй зло против ближния” ст. 29-30

Каквото прави човек това му се връща.

Решение 9: ”Не завиждай на насилник” ст. 31-32

Господ се гнуси от опакия човек и проклетия има в дома му. Мъдрецът ни съветва да не избираме нито един от пътищата на насилника.

Можем да се вслушаме в онова, което казахме в избраните решения и съвети за живота в книгата Притчи на цар Соломон, според традицията, като го сравним със съвременната фантастика и по специално с филма Междузвездни войни, той има почти нивото на мъдрост, подобно на Йода. Това означава, че много от мъдрите думи в Притчите се казва, че идват от него първоначално. Макар че повечето учени смятат, че това е традиционен начин за обозначаване на книгата като мъдрост от дълбок източник, все още е напълно възможно поне някои от притчите да са получени от този израилтянин Оби-Уан Кеноби (Соломон в преносен смисъл).

Във филма се говори за борбата между злото и доброто – между силите на светлината и тъмната страна.

Житейски решения от най-мъдрия човек цар Соломон. Савската царица пред неговия престол.

Житейски решения от най-мъдрия човек цар Соломон. Савската царица пред неговия престол.

Замисълът в него много се доближава до описаната в Библията война на световете, в която падналите ангели са изгонени от Божието обиталище и са изпратени на нашата планета. В духовно отношение ни се представя и борбата между силите на доброто и злото за всеки човек. Ако човек повярва в Исус и спазва неговите заповеди и живее според истините в Библията, може да получи Божия дар вечния живот в деня на възкресението – Откровение глава 20: 5 и 6 стихове.

За пророчеството за последното време и вестите на ангелите от Откровение – ТУК. Вижте и клиповете! 

Включете се в нашата група във Фейсбук:

Получавайте първи ЧУДЕСА.НЕТ безплатно на мейла!

Публикуваме доста рядко! Въведете своя Email адрес ТУК: