Енигмалитът на Уилямс – загадъчният артефакт, шокиращ науката