Електричество от гравитация – изобретението е факт у нас