Как се прави екзорсизъм. Изгонване на демони или на самия Дявол с ритуал и молитви. Етапи на обсебването. Практикува ли се в България? Филмите по темата. Общото с разваляне на магии.

Екзорсизъм – самата дума, както и ритуалът, са обвити в мистерия, която занимава умовете на хората от векове.

Факт е, че от както съществува светът, съществува и неспирна борба между доброто и злото.

Която е изразена по различни начини – чрез съществуването на рай и ад, на правилно и грешно и най-вече – на съществуването на ангели и демони. Хората се оказваме в центъра на битката между тези сили на доброто и злото.

А екзорсизмът е доказателството, че тъмната и светлата страна във Вселената съществуват, че демоните на Ада живеят сред нас и само чакат удобен момент, за да обладаят своята набелязана жертва.

За тази статия от Chudesa.net се консултирахме със специалисти по екзорсизъм, проучихме практиките за провеждането му и се разровихме в архивите, за да открием доказани случаи на прогонването на демони от тялото на човек. Какво е екзорсизъм, как се гонят демони с ритуали и молитви, какви са етапите на обсебването, практикува ли се у нас – вижте отговорите на тези и още куп любопитни въпроси за екзорсизма в следващите редове.

Как се прави екзорсизъм

През последните години беше повдигната завесата на екзорсизма. Понятието идва при нас от католицизма. Още през Средновековие е започнала война с тъмните сили, а хората, обявени за вещици и магьосници, са били възприемани като пратеници на дявола. За това, което се е случило с тях в подземията на Инквизицията, са изписани купища материали.

Най-обширният от тях е популярният „Чук за вещици“.

Екзорсизмът по своята същност датира именно от тогава и представлява процедурата за изгонването на демони и други същества от тялото на човека, с помощта на молитви, и съответните ритуали на религията.

Какво всъщност е екзорсизмът? Разваляне на магия или изгонване на дявола от тялото на обсебения?

Да започнем с това, че самият дявол, разбира се, не се вселява в хората. Но той има много помощници: зли духове, бесове и демони, които могат да се вселят в аурата на човек, и да го накарат да извършва странни постъпки и действия.

Този човек може да пее, да се смее без видима причина, да гримасничи, и дори да убие други хора с особена жестокост.

Много престъпници са казали, че в момента на престъплението са чули глас, който им заповядвал да изтезават или направо да убият жертвата си.

Някои дори твърдят, че не помнят да са извършвали престъплението, а след това са се сблъскали с жестоката реалност и ужаса от извършеното от тях.

Обикновено с екзорсизъм се занимават представителите на католическата църква. Като разклонение на католицизма, някои протестантски религии също са признали, че обладаването от демони съществува и може да бъде преустановено само с помощта на екзорсизъм.

Като цяло християнската религия е възприела, че единственият, който притежава необходимите сили, за да прогони демона от жертвата му, е Иисус Христос.

Като негови наместници на земята, свещениците също са получили тази сила.

Самият процес по екзорсизъм трябва да бъде изпълнен именно от свещеник, който задължително трябва да е с чисто съзнание и да не страда от угризения на съвестта, че някога е извършил грях.

Ако не отговаря на тези условия, съществува вероятност демонът да обладае неговото тяло, след като напусне тялото на жертвата си.

Обикновено екзорсизъм се прави в дома на обладания човек, тъй като на това мястото душата му притежава най-голяма сила да се бори с демона заради силната му връзка с мястото.

По време на самия ритуал е нужно обладаният да е здраво завързан, за да се избегне риска да нападне свещеника, под влиянието на демона в него, който не желае да го пусне.

Задължително е в стаята да има сол, тъй като тя е символ на пречистването, а също и вино, което символизира кръвта на Исус Христос.

Свещеникът започва да чете специални молитви за прогонване на демони като в същото време използва и разпятието. Ако демонът е твърде силен и не иска да напусне жертвата си, може да се използват и мощите на някой светец, за по-голяма сила.

Самият Ексозрсизъм традиционно се провежда в следния ред:

 1. Екзорсистът пристига на сеанса в специална одежда, задължителен елемент от която, е лилав шал, единия край на който, по време на сесията, е увит около врата на жертвата
 2. Водещият сеанса по екзорсизъм поръсва всички присъстващи със светена вода
 3. Чете се Ектенията или нейния католически аналог
 4. След това звучи Псалм 54
 5. Отправя се молба за Божията благодат за жертвата на демона
 6. Казва се текста на Евангелието
 7. Казват се определени молитви (Какви точно ще видите в следващата точка)
 8. Казва се текст за изгонване на беса
 9. Молитвите се повтарят

И така се повтаря до 3 пъти, като последният път се чете Евангелието на Лука (подробности в детайли за отделните етапи ще видите в следващата точка).

По време на сеанса, жертвата може да се разболее (може да получи спазми, конвулсии, пяна по устата). Но въпреки това, ритуалът не бива да се прекъсва, защото тогава няма да проработи и демонът няма да бъде прогонен.

Изгонване на бесове или на самия Дявол с ритуал и молитви

Ритуалът по изгонване на бесове трябва да бъде избран на базата на вярванията на екзорсиста и на жертвата.

В християнския ритуал, жертвата на злите сили трябва да притежава разпятие. Преди ритуала, Заклинателят освещава стаята със светена вода, като чете пасажи от Библията, и осветява кръста на обладания.

Важно е да се помни, че демоните са невероятно силни и опасни, дори и за опитен свещеник и екзорсист. За да не се поддаде на волята на демона, изпълнителят е длъжен да формулира възможно най-ясно всички въпроси, които да зададе на жертвата, за да е сигурен, че човекът е наистина обсебен, както и да разбере кога и как се е случило това.

Не задавайте излишни, неуместни въпроси, те само могат да възпрепятстват процеса по екзорсизъм, и със сигурност няма да му помогнат. В никакъв случай не обвинявайте жертвата за извършени грехове, тъй като рискувате да увеличите силата на демона над човека.

Обредният екзорсизъм винаги се извършва в съответствие с вярата на обсебения (дали е католик, протестант или източно-православен). И ритуалът да се избере според това.

Веднага след като свещеникът установи какъв дух живее в човешкото тяло, е необходимо да сложи ръка върху жертвата и да заповяда на демона да напусне човешкото тяло. Ако демонът е твърде силен, ритуалът може да се извърши по няколко пъти, докато нечистите сили не напуснат жертвата си.

След като обсебеният се успокои получи пълен контрол над собственото си тяло и ум, той трябва да даде един свещен обет, с който да се закълне, че демонът никога няма да бъде в състояние да получи власт над тялото и душата му отново.

Във всяка религия ритуалът по изгонването на злото се извършва по различни начини. Като цяло, ритуалът на Римокатолическата църква е приет за най-ефективен. За да изпълни както трябва тази сложна процедура, свещеникът трябва да се придържа към основните правила, които са утвърдени в продължение на стотици години. Ето ги и тях:

 • в хода на ритуала, екзорсистът трябва да поиска помощта на Всемогъщия и да чете само християнски молитви и заклинания;
 • на първо място свещеникът трябва да се увери, че жертвата е наистина обсебен, а не страда от психическо заболяване (тези два случая доста често се бъркат);
 • по време на ритуала свещеникът трябва постоянно да гледа жертвата и да следи за психическото й състояние;
 • в никакъв случай не бива да се предлагат лекарства на обсебения;
 • правилата на Църквата казват, че целият процес по екзорсизъм трябва да бъде записан на аудио носител;
 • по време на ритуала до свещеника трябва да бъде най-малко още един човек, който да е в ролята на свидетел;
 • екзорсизъм трябва да се извършва в самостоятелна стая на жертвата (за предпочитане в спалнята), в този случай, е необходимо всички излишни мебели да се преместят;
 • в допълнение към мебелите, помещението трябва да бъде почистено и от всички интериорни елементи, като например килими, лампи, сандъци, бюро, всичко, което може да представлява някаква опасност (не забравяйте, че това е възможно, когато става въпрос за мощен демон, който може да вдига предметите във въздуха);
 • от всички мебели в стаята трябва да се остави само едно легло, на която да лежи обсебеният, и малка маса, на която да има горяща свещ, разпятие, молитвеник, и съд, пълен със светена вода;
 • вратите и прозорците в помещението трябва да бъдат затворени;
 • Вратата на стаята трябва да се омотае черна, плътна кърпа;
 • като асистенти на екзорсизма трябва да се използват силни физически и психически хора, на чиято съвест не тежат големи грехове, които дяволът може да използва като оръжие;
 • свещеникът трябва предварително да подготви хората за това, което могат да видят и чуят по време на ритуала по екзорсизъм, те трябва да бъдат подготвени за това, че демонът ще накара жертвата си да кълне, да произнася най-отвратителни цинизми с цел да обърка и разсейва участниците в церемонията;
 • участниците в екзорсизма не трябва да се страхуват и да се срамуват, когато обсебеният започне да отделя кръв, урина, изпражнения, повръщане и други секрети на човешкото тяло, те трябва да бъдат подготвени да издържат на всякакви лични обиди;
 • не забравяйте също, че дяволът е напълно наясно с всички тайни и грехове на хората, затова участниците трябва да бъдат подготвени за факта, че всичките им тайни могат да излязат наяве по време на церемонията
 • ако жертвата на демона е жена, на свещеника трябва да помогне друга жена, силна психически, желателно е тя да е близка роднина на обсебената;
 • екзорсистът трябва да се погрижи за това, по време на цялата церемония обсебеният да държи постоянно в ръцете си разпятие;
 • свещеникът трябва да бъде напълно уверен в своята вяра и във всичките си действия, трябва да се задават въпроси на демона с твърд глас, без страх;
 • когато свещеникът каже името на демона, той трябва да прочете молитвата и да поиска от нечистия да напусне тялото на невинната си жертва;
 • по време на екзорсизма трябва да се четат следните молитви: Gloria Patri Anima Christi, Аве Мария и Salve Regina;

Кои са основните стадии на обреда по екзорсизъм?

В различните традиции се използват различни начини за екзорсизъм на демони от човешкото тяло, дори някои свещеници могат да действат по различни начини, в зависимост от обстоятелствата за всеки отделен случай. Въпреки това, всички тези обреди могат да бъдат обединени в няколко общи стадия:

• Присъствие – на първия етап от ритуала, по време на който свещеникът трябва да определи дали човекът наистина е станал жертва на демон или е в състояние, свързано с психично заболяване.

• Притворство – веднага след като свещеникът направи първите заключения, че в човешкото тяло се е вселил нечист дух, демонът ще се опита да се държи както по принцип се държи жертвата му в живота. Това е моментът, в който екзорсистът трябва бързо да разсее всякакви илюзии и да разобличи злия демон. Същият този етап включва най-важната част от церемонията – определението на самия демон, свещеникът трябва да знае какъв дух се е вселил в тялото на човека и да го назове с името му.

• Кулминацията – третият етап от екзорсизма. Това е моментът от ритуала, в който са включени всички действия, насочени към прогонването на злия дух от тялото на жертвата.

• В момента, в който свещеникът взема власт над злата сила, демонът ще започне да се държи по-агресивно, тъй като е изпаднал в паника. Този момент е съпроводен с невероятен поток от обиди, странни звуци, миризми, а дори и видения. На този етап, дори и най-големите скептици започват да вярват в дявола, защото точно в този момент той се показва посредством демона, обладал човека.

• Гласове – след или по време на кулминацията, свещеникът и всички участници могат да чуят гласовете на демона. Тези гласове са като произволни звуци, които могат да причинят дискомфорт и дори физическо страдание. Участниците трябва да игнорират гласовете и продължават да извършват всички необходими за изгонването на демона дейности.

• Сблъсък – това е етап, през който демоничните гласовете отшумяват и изчезват, но все още съществува ужасно физическо и психическо напрежение. Силата на дявола е изправена пред Небеснита енергия.

Екзорсистът, като представител на Небесата, участва пряко в борбата с демона. Това е най-сложният и най-опасният момент, тъй като дори и най-силният екзорсист е в пряка опасност да попадне под властта на демона, който се опитва да задържи волята и ума на жертвата си.

• Заточение – последният етап от екзорсизма, по време на който Сатаната дава път на Божията воля, напускайки човешкото тяло в съответствие с волята на Иисус Христос, и жертвата е напълно освободена от неговата власт. Често по време на този етап участниците чуват отдръпването на гласовете или звуците, както и заплахите и обещанията за отмъщение от страна на демона.

След ритуала по екзорсизъм, жертвата може да си спомни ужасните събития настъпили до момента, но по-често, човек забравя за всичко, което му се е случило.

Най-известният екзорсист в света е отец Габриел Аморт. Зад гърба си той има над 70 хиляди ритуала по екзорсизъм. Повече за него можете да прочетете в темата ни ТУК.

Етапи на обсебването

Лестър Самарал в книгата си „Екзорсизъм“ описва няколко етапа на обсебването на човек от страна на демоните на Дявола. Те са следните:

• регрес
• поддаване
• потискане
• депресия
• потисничество
• илюзия
• мания.

По всеобщо мнение, демоните са най-вече енергийни същества. Емоцията, която е вградена в човешката аура, действа върху поведението им и целия им живот. А това означава, че за да се справите с демона трябва да го унищожите още в зародиш, а след това не забравяйте да привлечете на негово място нови чисти и положителни енергийни потоци.

Практикува ли се в България?

Макар екзорсизмът да е навлязъл като практика от Римокатолическата църква, все повече православни свещеници го практикуват. Тъй като злите демони нямат религия и националност. В България също се практикува екзорсизъм като най-известният свещеник, занимаващ се с прогонването на зли духове от човека е отец Георги Гелеменов.

Който е изучавал екзорсизма в Рощок, Германия. Освен него с екзорсизъм се занимава и отец Стоян Махлелиев, игумен на манастира „Св. Св. Константин и Елена“ край Варна. Който споделя, че само под неговото ръководство са се случили две гонения на демони, обладали невинни жертви.

Журналистът Мартин Карбовски пък разказва за случай на обладана от зъл дух жена на 41 години. Името й е Светла и тя дълги години е живяла в Норвегия заедно с мъжа си, с когото са собственици на частно училище по изобразително изкуство.

Светла се връща в България, когато един ден се поглежда в огледалото и вижда отражението си със сатанински рога. Съпругът й също усеща, че нещо с жена му не е наред, а лекарите не успяват да установят какъв е проблема.

Въпреки, че изследванията не показват наличие на болест, Светла достига критичното тегло от 34 килограма, отказва да се къпе и практически не става от леглото. Лекарите са категорични, че не са се сблъсквали с друг подобен казус и отписват младата жена, заявявайки на майка й, че за нея няма лечение.

Майката обаче не се отказва и сама осъзнава, че дъщеря й може да станала жертва на зъл демон, който я е обладал. Доказателствата за това са точно като от учебник по екзорсизъм – гласът на Светлана се променя, става груб и дрезгав, тя обижда майка си, използва цинични думи, отказва да рисува, въпреки, че това й е носело радост, не желае да се среща със свещеници.

Тогава отчаяната й майка се свързва с отец Гелеменов, който установява, че демонът, обладал дъщеря й, се казва Ибрахим и идва от старо турско гробище. Свещеникът извършва ритуала по екзорсизъм, който е изцяло заснет от Мартин Карбовски.

А след намесата му животът на Светлана отново поема в нормалното си русло.

Като цяло в духа на източното православие, злите духове се гонят от жертвата си с помощта на Киприяновата молитва (Повече за нея, както и пълният й текст, можете да видите в статията ни ТУК).

Филми по темата

„Екзорсистът“

Безспорно когато стане въпрос за филми по темата „екзорсизъм“, първата асоциация е с класиката от 1973 година „Екзорсистът“. Който разказва историята на момиче на 13 години, което е обладано от зъл дух.

Напълно заслужено лентата получава награда за един от най-зловещите филми, създавани някога.

Малцина знаят, че историята, която е вдъхновила създаването му, е съвсем истинска. В основата й стои случаят с Роланд Роу, момче на 12 години. Който се опитва да се свърже с покойната си леля с помощта на зловещ ритуал, в резултат на който в дома му започват да се случват ужасяващи неща.

В следствие на това детето полудява и е изпратено в лудница, но след като назначените му лекарства не помагат, с него започват да се занимават свещеници. Който в крайна сметка установяват, че Роланд е обладан от духове и успяват да ги изгонят с помощта на молитви.

С тяхна помощ детето успява да се пребори с демоните и към днешна дата се радва на стабилно здраве. И дори прави кариера в НАСА. Каква точно е цялата ужасяваща история?

След 30 сеанса на екзорсизъм 12-годишният Робин Манхайм е измъкнат от лапите на демона

Случаят с Робин Манхайм и до днес се смята за най-известната история заекзорсизъм. Вдъхновен от темата, десетилетия по-късно Уилям Питър Блати пише своята книга „Заклинателят”, по която пък е създаден легендарният хорър „Екзорсистът”

В интерес на истината в книгата, а след това и в холивудската продукция, доста точно са пресъздадени напълно реални събития от живота на Робин, свързани с екзорсизма. Демоничната картина при момчето се отключва след смъртта на любимата му леля Хариет.

Любимият й племенник е главно действащо лице в поредица от странни и доста стряскащи събития.

Предметите около него буквално оживяват и започват да се движат, стените на стаята му сякаш са издраскани от разярена пума, а най-шокираща е промяната в гласа му. 12-годишният говори с блендата на заклет 70-годишен пушач. Тялото на момчето се покрива с ужасни мехури. Лекарите се оказват безпомощни да го излекуват.

Бащата на Робин, който не вярва дотогава в екзорсизма, обаче все повече се убеждава, че не тялото, а душата на сина му е заразена. И решава да се обърне към пастора на църквата си – Лутър Шулце.

Пастор Шулце дълго време се съпротивлява на идеята да участва в ритуала езкорсизъм, при който се пропъждат зли демони, обладали човешкото тяло.

Шулце и още няколко свещеници извършват 30 ритуала на екзорсизъм. Любопитно е, че срещу демона се борят и католически свещеници, повикани на помощ от пастора.

По време на сеансите леглото на момчето няколко пъти се вдигнало във въздуха, то се освободило от каишите, с които било вързано, и дори успяло да нанесе удар върху един от свещениците.

Последният екзорсизъм е извършен в домашни условия след болницата. Тогава момчето явно е по-добре и обяснението е, че това е сигнал, че злата сила е изгубила битката за душата му.

Робин Манхайм е напълно излекуван, мехурите изчезват, гласът му се оправя. Той продължава живота си и никога повече не се сблъсква със свръхестественото – разказва изданието.

Филмът „Екзорсизмът на Емили Роуз“

Друг популярен филм по темата е „Екзорсизмът на Емили Роуз“. Който също е по действителен случай.

Лентата е по-нова в сравнение с „Екзорсистът“ и разказва историята на свещеник, заел се със задачата да изгони демоните от млада жена, за която докторите твърдят, че е болна от епилепсия.

Истинското име на жертвата е Анелийзе Мишел. Жената страдала от депресивни състояния и чести припадъци, причинени й от демона, живеещ в нея. Лекарствата не й помагали, а мнозина медици смятали, че тя просто халюцинира от тях.

До намесата на отец Рец, който е извършил 67 екзорсизма до момента, в който започва да се бори с демона в Анелийзе. За съжаление тя умира през 1976 година, твърде изтощена от злия демон. Преди смъртта си жертвата тежала едва 30 килограма.

Властите обаче не приемат обяснението на отец Рец за демона и дори го съдят за убийство.

„Последният екзорсизъм“

„Последният екзорсизъм“ също е от филмите, които си заслужават гледането и които предават в доста подробни детайли провеждането на ритуала. Неслучайно лентата е определена за един от най-страшните филми на всички времена.

Първата част на „Последният екзорсизъм“ излиза през 2010 година и разказва историята на свещеник, който си наема екип, който да заснеме как той гони демоните от обсебените хора.

Нещата излизат извън контрол, когато отчето се заема да прогони демоните от младо момиче. Тогава става ясно, че свещеникът е просто шарлатанин и не е в състояние да спаси жертвата. Която оцелява като по чудо.

Втората част на филма излезе през 2013 година и по нищо не отстъпва на първата. В нея става въпрос отново за Нел Суетзър – момичето от първата част. Тя се оказва съвсем сама насред мрачна гора, без никаква представа как се е озовала там.

В един момент Нел разбира, че цялото й семейство е мъртво и тя е единствената оцеляла. Точно когато момичето решава, че най-накрая е подредило живота си и може да забрави за демоните от миналото, те се завръщат с пълна сила. И тя трябва да се отърве от тях.

Други филми за екзорсизъм

Други филми по темата „екзорсизъм“, които заслужават внимание, са „Ритуалът“ с легендата Антъни Хопкинс. Той влиза в ролята на отец Лукас, ветеран в борбата със силите на Сатаната.

Той се запознава с младият свещеник Майкъл Ковак, който иска да научи всички тайни на екзорсизма.

Помежду им се създава странна връзка, която ще окаже огромно влияние върху живота на Майкъл.

Препоръчваме ви и доста страшничкият „Дяволът в мен“, който разказва историята на жена, която разследва случаи на екзорсизъм. Тя е изправена пред морална дилема, когато й се налага да разследва собствената си майка, която е извършила три жестоки убийства. За които твърди, че са се случили под влиянието на зли сили, обладали я в този момент.

Общото с разваляне на магии

Макар да имат нещо общо помежду си, екзорсизмът и развалянето на магии (черни такива), са две различни неща. При екзорсизма имаме прогонване на зъл демон от тялото на човек, който демон разрушава неговата личност и живот.

При черната магия също имаме деструктивна енергия, чиято цел е да съсипе човека, към когото е насочена.

Но в случая говорим за външно влияние, умишлено насочване на разрушителната енергия от страна на външен човек, най-вече с помощта на амулети, заклинания и различни магически ритуали.

Възможно е в черната магия да е намесена помощта на зли демони, които да са натоварени със задачата да разрушат аурата ви и да съсипят психиката ви като по този начин разбият енергийния ви баланс, което най-често води до болести не само на ума, но и на тялото.

Черната магия, също като екзорсизма, може да убива, особено, ако е направена от опитен маг. Тази магия доста често се връща при човека, който я е направил или поръчал, особено когато е насочена към невинно същество и е породена от обикновена злоба и завист.

Добрите новини са, че черна магия се разваля, стига да се обърнете към опитен маг, а не към някой от множеството шарлатани, които за съжаление, в последните години наводниха страната. И правят бизнес като лъжат наивните вярващи.

Трябва да сте наясно, че самото разваляне на черната магия няма как да стане от веднъж, особено, ако става въпрос за много мощно заклинание.

За да се отървете от направената магия е нужно да бъдат преценени щетите, които тя вече е нанесла, както и да се прецени колко време е изминало от направата й.

При всички положения ще са нужни поне няколко процедури, комбинация от работа с амулети, баене, медитация, пречистване, а също и подсилване на енергийното поле.

Общото с екзорсизма е, че и при двата ритуала се използва светена вода и се прибягва до силата на молитвите. Основната разлика е, че при екзорсизъм демонът е вътре в жертвата и се опита да я разруши отвътре, като я разяжда малко по малко.

При черната магия демонът действа отвън върху набелязаният човек. Като цели да разруши енергийното му поле и по този начин отслаби психиката и тялото му.

Задължително е и след екзорсизъм, и след разваляне на черна магия жертвата да пречисти аурата си и да си остави известен период от време, в който да релаксира, най-добре сред природата, за да възстанови енергията и силите си.

Препоръчителни са пречистване в църква и водене на целесъобразен живот, в който греховете да са сведени до минимум.

Може също така да посещавате църква колкото пъти чувствате, че имате нужда, а освен това е желателно да смените местожителството си, за да се отървете от негативната енергия на предишното място.