Езичниците са хора, носещи енергетичната вибрация на Божествения език