5 промени, които съпътстват всяко духовно пробуждане