Има най-различни демони! Това са т.нар. нечисти духове