Древна римска крепост е построена с астрономическо съответствие