Доказателство, че извънземни съществуват, или човешко дело?