Това ли е доказателството, че наистина съществува телепатия?