Директор на училище в Рибново спрял изучаването на религия! Сто деца не отиват на занятия!