Денят за прошка – традиция, смисъл и произход на празника