Да разсипеш сол не е на добре – виж още страшни поверия!