5 начина да запазим спокойствие, когато нещата излизат от контрол