Голямата пирамида и Сфинксът може да са по-стари от древен Египет