Гледане на кафе – символи (Онлайн справочник). Фигури на сърце, птица, кон и т.н.