При гледане на зар, ако хвърлите едно – духовете ще ви помогнат! (Интервю)