При гледане на зар, ако хвърлите шест – изобилие на храна и пари! (Интервю)