Всеки зъб има орган в тялото. Разстояние между зъбите – за какво говори?