Боли ме главата – лечение на главоболие (основни положения)