Гал Сасон създава уникална система за сбъдване на желания