В астрологията образът на костенурката има особено значение