Върколак. Съществуват ли върколаци в България и по света?