Изчисляване на дневна вибрация и важните периоди в живота