Безгрешие без знание е невъзможно – казват от обществото на Ваклуш Толев „Път на мъдростта“