Вадим Зеланд: Избери си реалност!

Реалността съществува, независимо от вас… до тогава, докато вие сте съгласни с това – твърди ВАДИМ ЗЕЛАНД

Той е автор на техники, които е нарекъл с красивата дума транссърфинг и която според него ни дава възможност да управляваме съдбата си. Съблазнително. Но възможно ли е това?

Напълно! – казва Зеланд. С неговите твърдения може да се спори. И в същото време заслужават внимание макар и заради това, че подтикват да се вярва в собствената възможност да станеш творец на съдбата си. В края на краищата ние вярваме, че на Нова година и Рождество Христово някакви неведоми сили ни помагат да се сбъднат заветните ни мечти… Как „работи” трансърфинга?

ПРОСТРАНСТВО НА ВАРИАНТИТЕ

Не ви ли се струва странно, че всичко, което става на материално ниво, малко или много е понятно и обяснимо от гледна точка на законите на естествознанието. Но когато ни се наложи да се сблъскаме с явления от по-друг план, естествените закони престават да работят. И защо никак не се получава да се обединят различните проявления на реалността в една система от знания.

СВЕТА СИ ИГРАЕ НА КРИЕНИЦА С ЧОВЕКА

не желаейки да разкрие своята истинска същност.

Но света не просто си крие истинското лице. Той още и с готовност приема „облика”, който чакат от него. Например учените решили да проверят хипотезата, че основата на живота е материята и получили това потвърждение. „А може би все пак енергията?” – те започнали да се съмняват. И отново света не излъгал техните очаквания – както е известно енергията във вакуум се превръща в материя и обратно.

Как е възможно такова нещо? Ами ако зад границата на видимия свят се простира пространството на вариантите, в което нашите мисли са буквално лъч светлина в тъмна гора, и улавят една или друга „реалност?”

И знаете ли кое е най-интересното? Всеки от нас пътешества в пространството на вариантите… по време на сън… От една страна

СЪНИЩАТА СА ВИРТУАЛНИ

а от друга събитията в тях са толкова реални, че се възприемат като действителност. Известно е, че по време на сън може да се наблюдават картини като че ли не са от нашия свят. При това съвършено е ясно, че в живота да се види такова нещо по принцип е невъзможно. От къде се вземат всички тези образи и сюжети?

В модела на трансърфинга подсъзнанието направо се включва към пространството на вариантите – информационна структура, в които се пазят

СЦЕНАРИИ НА ВСИЧКИ ВЪЗМОЖНИ СЪБИТИЯ

Броя на вариантите е безкраен.

Не вярвате? Тогава погледнете внимателно някакъв предмет, след това затворете очите и се опитайте да си го представите. Даже и да имате необикновени способности за визуализация, все едно няма да можете да „видите” предмета със затворени очи така, както с отворени. Този образ, който е запечатал вашия мозък, се явява само фотография от ниско качество. Да предположим, че мозъкът пази такава фотография като определено състояние на група неврони. Тогава, за да се възпроизведат всички намиращи се в спомените фотографии, никакви неврони, макар че те са огромно количество, няма да стигнат.

Трансърфинга обяснява противоречието с това, че невроните не се явяват носители на информация, каквито са байтовете в компютъра. Мозъкът съхранява не само информация, а някакво подобие на информация, в пространството на вариантите.

Ако условно отнесем всичко съзнателно в психиката на човека към разума, а подсъзнателното към душата, то може да се каже, че

СЪНОВИДЕНИЕТО Е ПОЛЕТ НА ДУШАТА

в пространството на вариантите. Душата има непосредствен достъп към полето на информация, където всички „сцени и декорации” се пазят стационарно, подобно на кадри в кинолента. Разумът не си въобразява своите сънища – той действително ги вижда! В съновиденията се реализират възможни събития, но доколкото съществува безчислено множество потенциални варианти, няма никаква гаранция, че сънят има някакво отношение към действителността. От друга страна каквито и събития да стават в нашия реален свят, представляват от само себе си реализация на един от множеството варианти. Получава се така, че светът съществува в две форми: като физическа реалност, която може да се пипне с ръце и като метафизическо пространство на варианти, лежащи зад пределите на възприятията, но не по-малко обективни!

И все пак:

СЪЩЕСТВУВА ЛИ НЕЩО ОБЩО МЕЖДУ СЪНОВИДЕНИЯТА И РЕАЛНОСТТА?

Докато спим, не ни идва в главата мисълта критично да погледнем ставащото. В съня виртуалната реалност се моделира поразително натурално. Без да се има предвид това, че там често стават причудливи събития, ние ги възприемаме като нещо обикновено. В съня си човек напълно се намира във властта на обстоятелствата, съновиденията се „случват” с него и той нищо не може да направи с това.

В безсъзнателните съновидения разумът не господства над душата със своя контрол – той гледа кино като зрител, в същото време преживявайки видяното и тези преживявания се предават в душата, която веднага се настройва на сектора пространствени варианти, съответстващи на очакванията. По такъв начин, сценария се мени динамично според развоя на нещата. Декорациите и действащите лица мигновено се променят според изменящия се сценарий. Въображението действително участва в съновиденията, но само като генератор на идеи.

ПРАВИЛАТА НА ПОЛЕТА

Понякога ако ни провърви, ние в някакъв момент осъзнаваме, че спим. В такъв случай безсъзнателния сън се превръща в осъзнат. В осъзнатото съновидение на човек участва и виртуална игра, разбирайки, че това е просто само сън. Има любители, които постоянно се занимават с тази практика.

Струва си човек да приеме разумно, че това е само един сън и у него се разкриват удивителни способности.

В ОСЪЗНАТОТО СЪНОВИДЕНИЕ НЯМА НИЩО НЕИЗПЪЛНИМО

– събитията могат да се управляват и да се правят непостижими неща, например, да се лети. Но даже на сън не е достатъчно само желанието да се издигнете във въздуха. Реализира се не самото желание, а и постигането на целта. Работят не мислите за желание, а намерението. Желанието само по себе си нищо не дава. Напротив, колкото е по-силно желанието, толкова са по-малки шансовете за успех. Ако на сън искате да полетите и започвате да размишлявате, съмнявате: „Ще ми се удаде ли?” при вас нищо няма да се получи. За да полетите, трябва да не разсъждавате, а просто да се издигнете във въздуха.

Но ето въпрос: защо се реализират и нашите опасения? Нима те могат да се причислят към намеренията? Ето, ако не искам, значи нямам намерение да го правя. Въпреки това, все едно получаваме това, което с всички сили се стараем да избегнем. Излиза, че насочеността на нашето желание няма значение? Разгадаването се крие в още по тайнствена и могъща сила.

СИЛАТА НА НАМЕРЕНИЯТА

Ако се опитате мислено да придвижите молива на масата, нищо няма да се получи. Но ако имате твърдото намерение да си представите че той се движи, възможно е да се получи. Да допуснем, че ви се е удало да помръднете молива от мястото му (във всеки случай при екстрасенсите нещо се получава). Може да ви се стори странно, което сега ще ви кажа. Всъщност моливът не се движи! Вие си представяте това със силата на вашето намерение, че той се премества в пространството. Вашето намерение сканира сектора пространство, в което моливът заемат все нови положения. Ако мисленото излъчване има достатъчно сила, моливът последователно се материализира в нови точки на реалното пространство. Тоест мести се не предмета, а неговата реализация в пространството на вариантите. На този принцип се основава и придвижването на така наречените неидентифицирани летящи обекти, за които законите на физиката (в частност инерцията), не важат.

Всичко, което е свързано с външните намерения,

Е ПРИЕТО ДА СЕ СЧИТА ЗА МИСТИКА

магия или в най-добрия случай необясними явления, данните за които се трупат на прашните лавици.

Външните намерения – това е такъв случай, когато «ако Мохамед не отиде при планината, то планината отива при Мохамед». В ежедневието ние постоянно се сблъскваме с резултатите от действието на външните намерения. Но до колко в дадения случай то работи независимо от нашата воля, ние не осъзнаваме по какъв начин става.

Способността

ДА УПРАВЛЯВАМЕ СЪНОВИДЕНИЯТА

се проявява ако на сън човек осъзнае, че спи, тоест, че се намира в друга реалност.

Реалността е съновидение наяве – човек се намира във властта на обстоятелствата, които се „случват” в живота. Човек не помни миналите си животи и няма опорна точка на която да се опре и се повдигне на следваща степен на осъзнаване.

АКО БЯХ СУЛТАН…

Как да се научим да управляваме своите намерения за достигане на целите? Например, кой от нас не е искал да стане богат? Всички искат. А действат в това направление само единици. Останалите продължават да си мечтаят, защото са уверени, че все едно при тях нищо няма да се получи. Ако по подобен начин е настроен човек, ще се окаже в положение, в което само мечтае: да живее в богата къща, да бъде зад волана в скъпа кола, в нощен клуб – навярно ще се почувства, че не е в свои води. Ако му дадеш куфар с пари, така нескопосано ще ги пръсне. Докато бедния не се научи да се чувства стопанин на скъпи вещи, той ще си остане беден, даже и да намери съкровище.

Завистта е също мощна преграда по пътя към богатството.

ДА ЗАВИЖДАШ, ЗНАЧИ ДА СЕ ЯДОСВАШ НА ЧУЖДИЯ УСПЕХ

всячески да омаловажиш, че завиждаш. Това е логиката на «черната завист»: «Завиждам на това, че той умее. Аз нямам това и едва ли ще го имам. С какво съм по-лош от него? Значи тази вещ, която той притежава е лоша и на мен за нищо няма да ми послужи». Така желанието да имате, преминава в психологическа защита, а след това прераства в отщяване. При това съзнанието да обезцени предмета зависи само от вида на самоуспокояване, а подсъзнанието го възприема насериозно. И тук му оказва мечешка услуга като прави всичко възможно, за да не бъде обезценено и отхвърлено.

И въпреки това ситуацията не е безнадеждна. При определени условия енергията на мислите е способна да се материализира в един или друг сектор на пространствените варианти. Обидения човешки разум безуспешно се опитва да въздейства на отражението, а е необходимо само да се измени образа.

Вадим Зеланд: Избери си реалност!
5 (100%) 1 vote

Enjoyed this post? Share it!

 

Молим, коментирайте!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *