Български художник свидетелства за извънземните след 20 години мълчание